Miscea

by Miscea

Miscea je prvý, multifunkčný bezdotykový senzorový vodovodný a dávkovací systém na svete, ktorý umožňuje umývanie rúk s použitím vody, mydla a dezinfekcie v jednom jedinom kohútiku. Systém Miscea umožňuje nastaviť bezdotykovo teplotu vody, dávkovať mydlo a dezinfekciu. Batérie Miscea majú variantu do kúpeľne i do kuchyne.

Miscea Brožúry

Chcete inšpiráciu? Stiahnite si brožúry Miscea.

Miscea Classic EN

Miscea Kitchen EN

Miscea Light EN

Faktúra (iba v NL)