Záruka/pozáručný servis - Zákaznícky servis

Vrátenie tovaru a záruka

Na predávané výrobky poskytuje CitroenAir záruku na akosť v dĺžke 1 roka od dodania.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym zaobcházaním, chybnou montážou, bežným opotrebením, použitím nevhodného spotrebného materiálu alebo nesprávnou údržbou, ak za vyššie uvedené nenesie zodpovednosť spoločnosť CitroenAir.

Akékoľvek chyby musia byť oznámené okamžite po zistení, inak je dodávka považovaná za bezchybnú. Kupujúci musí poskytnúť spoločnosti CitroenAir nevyhnutne potrebný čas a príležitosť chyby odstrániť. Spoločnosť CitroenAir zvolí, či chybné položky nahradí alebo je opraví alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zapoja tretiu stranu, ktorá to urobí. Nahradené položky musia byť poslané späť do spoločnosti CitroenAir.

(Korózia a zmena farby nerezových súčastí, ktoré sú výsledkom vystavenie výrobku nevľúdnym podmienkam životného prostredia či nevhodným chemikáliám alebo čistiacim prostriedkom (napr. chlór, soľ), sa nepovažujú za chyby materiálu či výrobné chyby a za týchto podmienok neplatí žiadna výslovná ani odvodená záruka).

Obmedzenie záruky

Kupujúci má právo po spoločnosti CitroenAir požadovať náhradu formou opravy či výmeny (podľa uváženia CitroenAir) chybných výrobkov alebo ich častí, ktoré sú v záruke. Spoločnosť CitroenAir tiež nesie náklady spojené s vrátením chybných výrobkov alebo ich častí do spoločnosti CitroenAir. Záruka spoločnosti CitroenAir uvedená vyššie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú vandalizmom. Žiadna ďalšia náhrada nie je možná (vrátane, ale nie iba náhrady škody, ktoré sú spôsobené neodborným zásahom, náhrady za stratu zisku, tržieb, zranenia osôb či ujmy na majetku alebo iné ďalšie sprievodné a následné straty).

Pozáručný servis:

Aby sme vám, našim zákazníkom, poskytli čo najlepšie služby, sme v kontakte s firmou SAMMARK z Bratislavy, ktorá zaisťuje pozáručný servis elektrických sušičov Mediclincs, Dyson atď.

Kontakt:

SAMMARK o.z.
Karloveská 6C
020 30 Bratislava
Tel. +421 (0)902 865 506, (0)903 396 221
Email: servis@sammark.sk
www.sammark.sk
PO-PÁ: 9:00 - 18:00h

Velka spokojnost s dobou dodania a celkovou komunikaciou

Velmi dobra komunikacia. Kratka doba dodania - v piatok objednal o 4 pracovne dni dodane

Kleiman
29 Jul 2022

10 / 10
Faktúra (iba v NL)